თუ გაწუხებთ სმენის დაქვეითება, ყურებში ხმაურსა და ზეწოლის შეგრძნება, ყრუ ხასიათის ტკივილები და სხვა. მედ.კო გთავაზობთ სმენის ხარისხისა და ტიპის დადგენას აუდიომეტრიული კვლევით საშუალებით. აღნიშნული კვლევის ჩატარებისა და მიღებული შედეგების საფუძველზე ექიმი ოტორინოლარინგოლოგის მიერ შეირჩევა პაციენტისთვის საჭირო ინდივიდუალური მკურნალობის ტაქტიკა.

გამოძახების გასაფორმებლად ან დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
032 2 220 200  ან 599 67 76 03;

#მედ.კო შენს გვერდით
#Med.Co #Med.CoHealthCare