მედ. კო ს რადიოლოგიური მომსახურება მოიცავს როგორც ბავშვების ასევე, მოზრდილების სხვადასხვა სეგმენტის კვლევებს მათ შორის: გულმკერდის, კიდურის, სახსრის, ხერხემლის სვეტის (ბავშვებში) და სხვა რენტგენოლოგიურ დიაგნოსტიკას.

დაგვიკავშირდით

სხვა სერვისები